آموزش تمرین ها

Previous Next

پرس بالا سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دمبل
Previous Next

پرس بالا سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دستگاه
Previous Next

شراگز با سیمکش

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: شراگز با سیمکش
Previous Next

فیله خوابیده

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: فیله خوابیده
Previous Next

پرس سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه دمبل
Previous Next

پرس سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه دستگاه

تست

Previous Next

شراگز با دمبل

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: شراگز با دمبل
Previous Next

فیله روی نیمکت

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: فیله روی نیمکت
Previous Next

پرس زیر سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه دستگاه
Previous Next

زيربغل جفت دمبل خم خوابيده

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زيربغل جفت دمبل خم خ
Previous Next

گود مرنینگ

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: گود مرنینگ
Previous Next

پول اوور ایستاده سیمکش

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: پول اوور ایستاده سیمکش

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما