آموزش تمرین ها

Previous Next

زیربغل هالتر خم دست باز

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل هالتر خم دست باز
Previous Next

زیربغل قایقی دست باز

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل قایقی دست باز
Previous Next

زیربغل دستگاه رو

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دستگاه رو
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از پشت

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از پشت
Previous Next

زیربغل جفت دمبل خم

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل جفت دمبل خم
Previous Next

زیربغل قایقی دست جمع برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل قایقی دست جمع برعکس
Previous Next

زیربغل سیمکش دست جمع

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست جمع
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از جلو

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از جلو
Previous Next

زیربغل تک دمبل خم

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل تک دمبل خم
Previous Next

زیربغل قایقی دست جمع

عضله ی هدف: سینه
عنوان: زیربغل قایقی دست جمع
Previous Next

زیربغل سیمکش دست جمع برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست جمع برعکس
Previous Next

بارفیکس دست برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: بارفیکس دست برعکس

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما