آموزش تمرین ها

Previous Next

زیربغل سیمکش دست جمع برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست جمع برعکس
Previous Next

بارفیکس دست برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: بارفیکس دست برعکس
Previous Next

نشر جانب نشسته

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب نشسته
Previous Next

نشر پشت طناب ایستاده

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر پشت طناب ایستاده
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از پشت

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از پشت
Previous Next

بارفیکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: بارفیکس
Previous Next

بردفورد پرس

عضله ی هدف: شانه
عنوان: بردفورد پرس
Previous Next

نشر خم سیمکش تک دست

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم سیمکش تک دست
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از جلو

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از جلو
Previous Next

پرس شانه آرنولدى

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه آرنولدى
Previous Next

نشر چرخشی دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر چرخشی دمبل
Previous Next

پرس کوبایی

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس کوبایی

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما