آموزش تمرین ها

Previous Next

نشر خم ایستاده

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم ایستاده
Previous Next

کول هالتر

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول هالتر
Previous Next

کول سیمکش

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول سیمکش
Previous Next

نشر جانب دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب دمبل
Previous Next

کول دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول دمبل
Previous Next

نشر جلو سیمکش

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو سیمکش
Previous Next

نشر جلو دمبل تک تک

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو دمبل تک تک

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما