آموزش تمرین ها

Previous Next

نشر جلو دمبل تک تک

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو دمبل تک تک
Previous Next

پرس شانه دمبل اچ

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل اچ
Previous Next

جلوبازو سیمکش کراس فیگوری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش کراس ف
Previous Next

پرس شانه دستگاه تی

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دستگاه تی
Previous Next

جلوبازو صفحه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو صفحه
Previous Next

پرس شانه دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل
Previous Next

جلوبازو لاری دستگاه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو لاری دستگاه
Previous Next

جلوبازو دمبل خوابیده دمر

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل خوابیده

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما