مشخصات دوره :

٤ هفته
كاهش توده چربى ٢ تا ٦ كيلوگرم
مشاوره رايگان
آناليز آنلاين بدن
برنامه تمرينى
برنامه غذايى
پشتيبانى مستقيم در طول دوره

+ هفت روز اعتبار هدیه