كارديو چيست؟

?What is Body weight Cardio

جسم تو ارزشمندترين وسيله براى زندگيه . هم بايد زيبا باشه هم قوى . براى رسيدن به اين هدف بايد از خودش استفاده كنى .
امروز ما از بدنمون براى ، نشستن ، خوابيدن ، رانندگى ، شايد كمى پياده روى و تعداد محدودى از افراد براى ورزش استفاده مى كنيم . اين در حاليه كه اجدادمون براى هر كارى مجبور به استفاده از اون بودن .
هدف ما اينه كه تو با هر سن و با هر شرايطى كه توشى اين وسيله ى ارزشمند رو آپديت ، قوى و زيبا كنى .

كارديو (Cardiovascular) به معنى قلبه و ما تو اين ورزش (كه تماماً با وزن بدن خودت انجام مى شه و به هيچ مكان و امكانات خاصى نياز نداره) روى ضربان قلبت و قدرت عضلاتت كه منجر به چربى سوزى و فرم دهى به اندامت مى شه تمركز مى كنيم .
به لطف اين ورزش بدون نياز به باشگاه و پرداخت شهريه مى تونى به تناسب برسى . فقط به يه مربع ٢x٢ نياز دارى ، مثل چمن پارك يا حتى فرش خونه .
_ ما تو كارديو :
چربيات رو مى سوزونيم
شيپ عضلاتت رو بهتر مى كنيم
تو رو تو كارايى كه تا الان برات سخت بوده قوى مى كنيم
قدرت قلب و عروقت رو خيلى بهتر مى كنيم
و از همه مهمتر با فشار مناسب فيزيولوژيكى حالت رو بهتر مى كنيم .

 

 

Alternating High Knees

Alternating High Knees

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Alternating High Kne
Bent knee plank

Bent knee plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Bent knee plank
Plank up down

Plank up down

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Plank up down
Reverse side kick through

Reverse side kick through

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Reverse side kick th
Sumo squat

Sumo squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Sumo squat
Standing bicycle toe touch

Standing bicycle toe touch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing bicycle toe
Seated hand walk

Seated hand walk

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Seated hand walk
Bench squat

Bench squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Bench squat
Mountain climbers

Mountain climbers

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Mountain climbers
Full plank jack

Full plank jack

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Full plank jack
Squat lunges

Squat lunges

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Squat lunges
Toe touch

Toe touch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Toe touch
Side lunge iso squat

Side lunge iso squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side lunge iso squat
Single leg bridge

Single leg bridge

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single leg bridge
Flutter kick

Flutter kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Flutter kick
Side plank crunch

Side plank crunch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side plank crunch
Single hand burpee

Single hand burpee

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single hand burpee
Iso squat

Iso squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Iso squat
Pike push up

Pike push up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Pike push up
Front jumping jack

Front jumping jack

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Front jumping jack
Iso crunch

Iso crunch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Iso crunch
Sumo squat stomach

Sumo squat stomach

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Sumo squat stomach
Inchworm

Inchworm

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Inchworm
V sit

V sit

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: V sit
High knees

High knees

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: High knees
Jumping lunge

Jumping lunge

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Jumping lunge
Punch

Punch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Punch
Side full plank

Side full plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side full plank
Side full plank walk

Side full plank walk

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side full plank walk
Crab bridge x touch

Crab bridge x touch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Crab bridge x touch

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما