كارديو چيست؟

?What is Body weight Cardio

جسم تو ارزشمندترين وسيله براى زندگيه . هم بايد زيبا باشه هم قوى . براى رسيدن به اين هدف بايد از خودش استفاده كنى .
امروز ما از بدنمون براى ، نشستن ، خوابيدن ، رانندگى ، شايد كمى پياده روى و تعداد محدودى از افراد براى ورزش استفاده مى كنيم . اين در حاليه كه اجدادمون براى هر كارى مجبور به استفاده از اون بودن .
هدف ما اينه كه تو با هر سن و با هر شرايطى كه توشى اين وسيله ى ارزشمند رو آپديت ، قوى و زيبا كنى .

كارديو (Cardiovascular) به معنى قلبه و ما تو اين ورزش (كه تماماً با وزن بدن خودت انجام مى شه و به هيچ مكان و امكانات خاصى نياز نداره) روى ضربان قلبت و قدرت عضلاتت كه منجر به چربى سوزى و فرم دهى به اندامت مى شه تمركز مى كنيم .
به لطف اين ورزش بدون نياز به باشگاه و پرداخت شهريه مى تونى به تناسب برسى . فقط به يه مربع ٢x٢ نياز دارى ، مثل چمن پارك يا حتى فرش خونه .
_ ما تو كارديو :
چربيات رو مى سوزونيم
شيپ عضلاتت رو بهتر مى كنيم
تو رو تو كارايى كه تا الان برات سخت بوده قوى مى كنيم
قدرت قلب و عروقت رو خيلى بهتر مى كنيم
و از همه مهمتر با فشار مناسب فيزيولوژيكى حالت رو بهتر مى كنيم .

 

 

Standing Side Kick

Standing Side Kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing Side Kick
Pike Plank

Pike Plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Pike Plank
Hands Circle

Hands Circle

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Hands Circle
Standing Leg Curl

Standing Leg Curl

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing Leg Curl
Pike Full Plank

Pike Full Plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Pike Full Plank
Hands & Knee Up

Hands & Knee Up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Hands & Knee Up
Single Hand Circle

Single Hand Circle

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single Hand Circle
Lying Single Knee Raise

Lying Single Knee Raise

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Lying Single Knee Ra
Half Squat

Half Squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Half Squat
Side Step

Side Step

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Step
Lying Knee Raise

Lying Knee Raise

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Lying Knee Raise
Front Step

Front Step

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Front Step
Side Lying Side Kick

Side Lying Side Kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Lying Side Kick
Kneeling Squat

Kneeling Squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Kneeling Squat
Easy Jumping Jack

Easy Jumping Jack

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Easy Jumping Jack
Side Lying Inner Thight

Side Lying Inner Thight

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Lying Inner Thi
Knee Side Plank

Knee Side Plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Knee Side Plank
Criss Cross

Criss Cross

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Criss Cross
Side Lying Bicycle

Side Lying Bicycle

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Lying Bicycle
Knee Plank

Knee Plank

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Knee Plank
Child Pose

Child Pose

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Child Pose
Seated Single Leg Tuck

Seated Single Leg Tuck

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Seated Single Leg Tu
Jump

Jump

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Jump
Cat Cow

Cat Cow

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Cat Cow
Seated Single Knee Tuck

Seated Single Knee Tuck

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Seated Single Knee T
Hundred

Hundred

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Hundred
Calf Raise

Calf Raise

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Calf Raise
Saw

Saw

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Saw
Hands Up

Hands Up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Hands Up
Alternatinh Hands Up

Alternatinh Hands Up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Alternatinh Hands Up

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما