آموزش تمرین ها

Previous Next

نشر جانب دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب دمبل
Previous Next

پرس شانه دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل
Previous Next

نشر جلو سیمکش

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو سیمکش
Previous Next

نشر جلو دمبل تک تک

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو دمبل تک تک
Previous Next

پرس شانه دمبل اچ

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل اچ
Previous Next

پرس شانه دستگاه تی

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دستگاه تی

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما