آموزش تمرین ها

Standing bicycle crunch

Standing bicycle crunch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing bicycle cru
Spider push up

Spider push up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Spider push up
Spider mountain climbers

Spider mountain climbers

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Spider mountain clim
Lizard push up

Lizard push up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Lizard push up
Squat

Squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Squat
Superman

Superman

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Superman
Single leg crab bridge

Single leg crab bridge

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single leg crab brid
Bent knee plank fire feet

Bent knee plank fire feet

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Bent knee plank fire
Russian twist

Russian twist

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Russian twist
Straight Hip lunge

Straight Hip lunge

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Straight Hip lunge
Alternating lunge

Alternating lunge

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Alternating lunge

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما