آموزش تمرین ها

Previous Next

جلوبازو لاری دستگاه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو لاری دستگاه
Previous Next

جلوبازو دمبل خوابیده دمر

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل خوابیده
Previous Next

جلوبازو هالتر مچ برعکس

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر مچ برع
Previous Next

جلوبازو سیمکش

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش
Previous Next

جلوبازو سیمکش کراس فیگوری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش کراس ف
Previous Next

جلوبازو دمبل خوابیده

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل خوابیده
Previous Next

جلوبازو سیمکش لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش لاری
Previous Next

جلوبازو چکشی تک تک

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو چکشی تک تک
Previous Next

جلوبازو صفحه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو صفحه
Previous Next

جلوبازو دمبل تمرکزی

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل تمرکزی
Previous Next

جلوبازو سیمکش طناب

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش طناب
Previous Next

جلوبازو چکشی جفت

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو چکشی جفت

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما