آموزش تمرین ها

Previous Next

جلوبازو دمبل لاری چکشی

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل لاری چک
Previous Next

جلوبازو هالتر لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر لاری
Previous Next

جلوبازو هالتر ایستاده

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ایستاد
Previous Next

شنا سوئدی دست جمع

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: شنا سوئدی دست جمع
Previous Next

جلوبازو دمبل لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل لاری
Previous Next

جلوبازو هالتر ای زد

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ای زد
Previous Next

جلوبازو دمبل جفت

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل جفت
Previous Next

پارالل

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پارالل
Previous Next

جلوبازو هالتر ای زد لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ای زد
Previous Next

جلوبازو هالتر نشسته

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر نشسته
Previous Next

جلوبازو دمبل تک تک

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل تک تک
Previous Next

دیپ

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: دیپ

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما