آموزش تمرین ها

Previous Next

تو تاچ

عضله ی هدف: شکم
عنوان: تو تاچ
Previous Next

کرانچ

عضله ی هدف: شکم
عنوان: کرانچ
Standing Side Kick

Standing Side Kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing Side Kick
Side Step

Side Step

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Step
Previous Next

کراچ ضربدری

عضله ی هدف: شکم
عنوان: کراچ ضربدری
Previous Next

درازنشست نیمکت

عضله ی هدف: شکم
عنوان: درازنشست نیمکت
Standing Leg Curl

Standing Leg Curl

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Standing Leg Curl
Side Lying Side Kick

Side Lying Side Kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Lying Side Kick
Previous Next

شکم دستگاه

عضله ی هدف: شکم
عنوان: شکم دستگاه
Previous Next

درازنشست روی زمین

عضله ی هدف: شکم
عنوان: درازنشست روی زمین
Single Hand Circle

Single Hand Circle

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single Hand Circle
Side Lying Inner Thight

Side Lying Inner Thight

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side Lying Inner Thi

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما